Bona vesprada! Què tal esteu? Ahir fon el Dia Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres i volem sumar-nos. Des del Colectivo de Mujeres de Matagalpa ens compartixen aquest Video-Acció https://youtu.be/or-EyK_M09I com a reflexió que visibilitza la realitat polisèmica de la salut de les dones.
 
En aquesta crisi que estem vivint aquest dia es fa més necessari si cal, doncs recordem també l’estudi de gènere amb relació a la COVID-19 que compartíem fa uns dies per ací on mostrava, entre altres, el greu impacte d’aquesta en la salut de les dones, condicionat pels determinants socials i econòmics que viu la dona en aquesta estructura social, i pel que feien necessàries respostes des d’una mirada interseccional.